De historie van het gebouw St. Jozefklooster

St. Jozefklooster vanaf de Poeijerstraat

Het voormalig St. Jozefklooster aan de Poeijersstraat 71. Het klooster Poeijersstraat is gebouwd in 1955 voor de zusters Franciscanessen van Heythuysen, die in de parochie St. Joseph Tongelre werkzaam waren, o.a. in het onderwijs. In 1968 werd het eigendom van de Kapucijnen, die het klooster aanvankelijk gebruikten voor de huisvesting van senioren van de orde.

Zuster Bonita en Lorenza
Zuster Bonita en Lorenza
De St. Jozef kleuterschool
De St. Jozef kleuterschool

Vanaf 1984 was het in gebruik als gezamenlijk noviciaat, en was het een zgn. vormingsfraterni-teit voor de Minderbroeders Kapucijnen van Nederland en Vlaanderen en voor Nederlandse en Vlaamse Franciscanen. Weer wat later namen ook de leden van de Conventuelen, een derde tak van de minderbroeders, die in Valkenswaard een huis hebben, deel aan deze vormingsfraterniteit. In 2004 is het klooster door Vestide omgebouwd voor studentenhuisvesting.

De oude kapel
De oude kapel
Ansichtkaart met foto’s van het St. Jozefklooster
Ansichtkaart met foto’s van het St. Jozefklooster